logo

Hudební renesance v Čechách

I. - úvodní informace
Název:
Hudební renesance v Čechách
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák se seznámí s hudbou období renesance. [Diskuze nad tématem.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Zopakování slovíček na konci hodiny.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka s dataprojektorem.
  • Poslech ukázkových skladeb.
  • Diskuze.
Učební pomůcky:
- notebook
- dataprojektor
- interaktivní test Hot Potatoes
- poslechová skladba Kryštof Harant s Polžic a Bezdružic – Super dolorosi martyr

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Seznámení s hudbou období renesance.
Poslech skladby Kryštof Harant s Polžic a Bezdružic – Super dolorosi martyr.
Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy.
Závěr
Zopakování anglických slovíček.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
vícehlaspolyphony ikona zvuk
změna postavení umělců v době renesancethe changed role of artists in the period of the Ranaissance ikona zvuk
Vstaňte!Get up! ikona zvuk poznamka
kancionálhymn-book ikona zvuk
renesanceRennaisance ikona zvuk
světská hudbasecular music ikona zvuk
zpěv lidufolk singing ikona zvuk
Zpívej nahlas.Sing out loud. ikona zvuk
duchovní hudbasacred music ikona zvuk
literátská bratrstvaliterary brotherhoods ikona zvuk
Rozsviťte.Switch / Turn on the light, please. ikona zvuk