logo

Rytmus, metrum, tempo II

I. - úvodní informace
Název:
Rytmus, metrum, tempo II
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák si zopakuje a prohloubí znalosti hudební teorie [Interaktivní test.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Zopakování slovíček na konci hodiny,]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka s dataprojektorem Poslech ukázkových skladeb.
  • Poslech ukázkových skladeb.
  • Práce s interaktivním testem.
Učební pomůcky:
- notebook
- dataprojektor
- interaktivní test Hot Potatoes
- poslechová skladba Olivier Messiaen - Harawi

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.

Hlavní část
Zopakování pojmů hudební teorie.
Zavedení nových pojmů.
Poslech skladeby Olivier Messiaen - Harawi.
Práce s rytmem - poslech, opakování rytmu, vytleskávání...
Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy. Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy.
Závěr
Zopakování anglických slovíček.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
tempotempo ikona zvuk
takt, taktya bar, bars ikona zvuk
Udržuj tempo.Keep the tempo. ikona zvuk
rychlé tempoquick tempo ikona zvuk
pomalé temposlow tempo ikona zvuk
Udržujte stále stejné metrum.Keep the same metre. ikona zvuk
udávat metrumset the beat ikona zvuk
Zrychlete tempo.Increase the tempo. ikona zvuk
Dirigent udává tempo skladby.teh conductor sets the tempo of the composition. ikona zvuk
metrummetre ikona zvuk
kolísavé tempovariable tempo ikona zvuk