logo

Zrychlení hmotného bodu

I. - úvodní informace
Název:
Zrychlení hmotného bodu
Předmět:
Fyzika
Autor:
Jan Dirlbeck
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Zrychlení hmotného bodu, veličina, vzorec, jednotka, rychlost, dráha [Příklady ze sbírek úloh]
Jazykové cíle a ověření:
  • Pojmy vztahující se k danému tématu [Přiřazování na interaktivní tabuli]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Popis zrychlení, demonstrace zrychleného pohybu, výpočty zrychlení, rychlosti a dráhy
Učební pomůcky:
mechanická dráha, vozík spojený přes kladku se závažím

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Prezence
Hlavní část
Zápis tématu
Demonstrace zrychleného pohybu, diskuze o změnách rychlostí auta na silnici - rozjíždění, brzdění, předjíždění, změna rychlosti v čase; diskuze nad grafy; výpočty příkladů
Závěr
Zápis tématu do sešitu, zopakování anglických výrazů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
jednotka, jednotkya unit, units ikona zvuk
Dobrý den, žáci!Good morning, pupils! ikona zvuk poznamka
Jednotka rychlosti je m/s.The unit of speed (or velocity) is m/s. ikona zvuk
Rovnoměrně zrychlený pohyb je důsledkem působení stálé síly.The uniformly accelerated motion results from application of a constant force. ikona zvuk
Větší síla působící na těleso je příčinou jeho pohybu s větším zrychlením.A bigger force applied to an object causes its motion with a bigger acceleration. ikona zvuk
Vzorec pro výpočet je ...The formula for the calculation is ... ikona zvuk
zrychlení pohybuacceleration of motion ikona zvuk