logo

Kinematika, dráha, rychlost

I. - úvodní informace
Název:
Kinematika, dráha, rychlost
Předmět:
Fyzika
Autor:
Jan Dirlbeck
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Zopakování základních jednotek SI a pojmů klid a pohyb; dráha; typy pohybů; rychlost hmotného bodu [Řešení příkladů]
Jazykové cíle a ověření:
  • Anglické výrazy k tomuto tématu a jejich zápis [Přiřazování na interaktivní tabuli]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Rozhovor o učivu nižších ročníků; zpřesňování pojmů; příklady z praxe; výpočty veličin
Učební pomůcky:
Sbírka úloh

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Prezence
Hlavní část
Na příkladech z praxe osvětlit používání fyzikálních pojmů, některé pojmy v angličtině, řešení úloh, grafy, jednotky, převody jednotek, předpony násobků a dílů;
Závěr
Opakování anglických výrazů

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
přímočarý pohybrectilinear motion ikona zvuk
křivočarý pohybcurvilinear motion ikona zvuk
Dráha je délka trajektorie.Path is the length of trajectory. ikona zvuk
rychlostspeed ikona zvuk
dráhapath ikona zvuk
kinematikakinematics ikona zvuk
Vzorec pro výpočet je ...The formula for the calculation is ... ikona zvuk
zrychleníacceleration ikona zvuk
zrychlení pohybuacceleration of motion ikona zvuk
vzorecformula ikona zvuk poznamka
Napiš vzorec.Write a formula. ikona zvuk