logo

Termonukleární reakce

I. - úvodní informace
Název:
Termonukleární reakce
Předmět:
Fyzika
Autor:
Jan Dirlbeck
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Jaderná syntéza a seznámení s proton-protonovým cyklem; termonukleární bomba; tokamak [Otázky k tématu na konci hodiny]
Jazykové cíle a ověření:
  • Anglické výrazy k tomuto tématu a jejich zápis [Přiřazování na interaktivní tabuli]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Diskuze o vzniku atomů látek, možná řízená termonukleární reakce a uvolnění energie
Učební pomůcky:
Obrázky z internetu

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Prezence
Hlavní část
Prodiskutovat, jak vznikají různé atomy, jak fungují hvězdy;
na reakcích ukázat vznik nových jader a uvolňování určitého množství energie;
prodiskutování principu termonukleární zbraně;
využití tokamaku při výzkumu řízené jaderné syntézy;
Závěr
Zápis tématu do sešitu + anglické výrazy

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
hvězda, hvězdya star, stars ikona zvuk
záření gamagamma radiation ikona zvuk
termonukleární reakcethermonuclear reaction ikona zvuk
jaderná syntézanucleosynthesis ikona zvuk
protonový cyklusproton-proton cycle ikona zvuk
rodící se hvězdya borning star ikona zvuk
termonukleární bombathermonuclear bomb ikona zvuk
Zařízení, na kterém se vědci snaží dosáhnout řízené termonukleární reakce, se nazývá tokamak.The device on which scientists try to achieve thermonuclear reaction is known as tokamak. ikona zvuk
Dobrý den, žáci.Hello, everybody. ikona zvuk