logo

Vlastnosti střídavého proudu

I. - úvodní informace
Název:
Vlastnosti střídavého proudu
Předmět:
Fyzika
Autor:
Alena Urbancová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • perioda, frekvence [žák si zopakuje a na úkolech procvičí určování periody a frekvence]
  • střídavý el. proud a napětí [žák si osvojí poznatky o jednotlivých veličinách a je schopen je ústně popsat a znalosti o nich ověřit v písemných úkolech]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámení se se základními pojmy v angličtině [žáci už rozumí základním frázím a akceptují nové]
  • seznámení s tematickými pojmy v angličtině [žáci rozumí pokynům v angličtině a nová slovíčka ústně na konci hodiny zopakuje]
  • testy Hot Pot na procvičení nové slovní zásoby [žáci procvičí nová slovíčka v testech Hot Pot na konci hodiny nebo za domácí úkol]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • prezentace na dataprojektoru
  • skupinová práce
Učební pomůcky:
učebnice
dataprojektor
počítač
moodle
pracovní listy

Popis hodiny
Úvod
úvod
absence v ČJ a AJ
téma a cíl hodiny v ČJ a AJ
Hlavní část
frontální výuka
prezentace na dataprojektoru
skupinová práce
v průběhu celé hodiny jsou žáci seznamováni s novými slovíčky v AJ
Závěr
upevnění nových pojmů pomocí příkladů
procvičení nových slovíček v AJ v testech Hot Pot
zadání domácího úkolu - opakování a procvičení tématu hodiny a také nových výrazů v AJ v testech Hot Pot

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
frekvencefrequency ikona zvuk
periodaperiod ikona zvuk
frekvence - počet period za jednu sekundufrequency - the number of periods per second ikona zvuk
Perioda je nejkratší doba, za kterou se opakuje časový průběh výchylky.period - the shortest time in which the time behaviour of a deviation repeats ikona zvuk
harmonické napětíharmonic voltage ikona zvuk
amplituda napětívoltage amplitude ikona zvuk
efektivní napětíroot-mean-square voltage ikona zvuk