logo

Radioaktivita

I. - úvodní informace
Název:
Radioaktivita
Předmět:
Fyzika
Autor:
Jan Dirlbeck
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Některé látky vysílají radioaktivní záření, alfa, beta, gama. Žák pochopí, že radioaktivita je jevem přeměny atomových jader. Pochopí poločas přeměny a naučí se s ním počítat. [Výpočet příkladů.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky s vybranými výrazy v anglickém jazyce, které se vztahují k tomuto tématu. [Písemné ověření na konci hodiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Heuristický rozhovor a motivační demonstrace se soupravou GAMABETA
Učební pomůcky:
Souprava Gamabeta, počítač, dataprojektor - prezentace, obrázky, grafy

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav česky a anglicky
Prezence
Kontrola výrazů z minulé hodiny písemně
Seznámení s tématem
Hlavní část
Zápis tématu v obou jazycích
Využitím soupravy Gamabeta získat materiál pro otázky. Jejich postupné řešení. Žáci pochopí, že záření je důsledkem radioaktivity. Pochopí poločas rozpadu a způsob určování stáří např. Země.
Zápis i anglických výrazů do sešitu. Možnost využití internetu k hledání informací o historii (Marie Curie-Sklodowská, H. Becquerel)
Závěr
Opakování pojmů a jejich vypsání na papír v češtině i angličtině.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
izotopyisotopes ikona zvuk
záření gamagamma radiation ikona zvuk
Dobrý den, žáci!Good morning, pupils! ikona zvuk poznamka
elektrický nábojelectric charge ikona zvuk
radioaktivitaradioactivity ikona zvuk
přeměna atomových jaderatomic nuclei transformations ikona zvuk
poločas přeměnyhalftime of transition ikona zvuk