logo

Jádro atomu a jaderné síly

I. - úvodní informace
Název:
Jádro atomu a jaderné síly
Předmět:
Fyzika
Autor:
Jan Dirlbeck
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Připomenutí základních pojmů, izotopy vodíku, atomová hmotnostní jednotka [použije atomovou hmotnostní jednotku]
  • Základní poznatky o jaderné síle, krátký dosah, nábojová nezávislost, hmotnostní úbytek []
Jazykové cíle a ověření:
  • Pojmy v anglickém jazyce k jádru atomu a jaderným silám. Zápis do sešitu [Kontrola písemnou formou na konci hodiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Výklad, který těží z předchozích poznatků žáků, jak z fyziky, tak z chemie. Pro představu velikosti působících sil využít učebnici
Učební pomůcky:
Obrázky z učebnice, internetu

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav česky a anglicky
Prezence
Seznámení s tématem hodiny
Hlavní část
Zápis tématu v obou jazycích
Otázky žákům na pojmy týkající se atomu, jejich doplnění a upřesnění. Zápis pojmů i v angličtině. Připomenutí sil, které působí na částicev jádře a zavedení jaderné síly. Její výpočet přes hmotnostní úbytek. Hmotnost čtyř nukleonů a hmotnost jádra hélia.
Využití obrázků v učebnici pro názornost velikosti působících sil. Zápis do sešitu včetně anglických výrazů.
Závěr
Opakování nových pojmů a vypsání českých a anglických výrazů na papír formátu A6

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
nukleonynucleons ikona zvuk
jádro atomunucleus of an atom ikona zvuk
protonové čísloproton number ikona zvuk
nukleonové číslonucleon number ikona zvuk poznamka
obal atomuatomic shell ikona zvuk
atomová hmotnostní jednotkaatomic mass unit ikona zvuk
neutronneutron ikona zvuk
hmotnostní úbytekmass loss ikona zvuk
Dobrý den, žáci.Hello, everybody. ikona zvuk