logo

Vývoj fyziky

I. - úvodní informace
Název:
Vývoj fyziky
Předmět:
Fyzika
Autor:
Alena Urbancová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • pojmy a charakteristika - klasická fyzika [žák pozná a také dokáže ústně komentovat, že fyzika není dokončená vědní disciplína a pochopí, že historický vývoj fyziky směřuje od klasické fyziky k obecnějším teoriím]
  • pojmy a charakteristika - moderní fyzika [seznámí se s historickým vývojem moderní fyziky a je schopen ústně tento vývoj popsat]
Jazykové cíle a ověření:
  • slovní zásoba při přivítání, v průběhu pokyny k práci a na konci hodiny [žáci reagují a rozumí základním frázím, na konci hodiny doplní spolu s českými i nové anglické výrazy]
  • seznámení s novými pojmy související s tématem v angličtině, které jsou napsány na tabuli [žáci rozumí pokynům v angličtině a nová slovíčka ústně na konci hodiny zopakují]
  • testy Hot Pot na procvičení nové slovní zásoby [žáci procvičí nová slovíčka v testech Hot Pot na konci hodiny nebo za domácí úkol]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • společná diskuse
  • samostatná práce na moodle
Učební pomůcky:
učebnice
počítač
internet
moodle

Popis hodiny
Úvod
pozdrav
absence
téma a cíl hodiny
vše v ČJ a AJ
Hlavní část
frontální výuka
společná diskuse
samostatná práce na moodle
v průběhu celé hodiny jsou žáci seznamováni s novou anglickou zásobou
Závěr
zhodnocení hodiny a opakování anglických výrazů
žáci procvičí nová slovíčka v testech Hot Pot na konci hodiny nebo za domácí úkol

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
akustikaacoustics ikona zvuk
DVD mechanikaDVD drive ikona zvuk
magnetismusmagnetism ikona zvuk
mechanikamechanics ikona zvuk
elektřinaelectricity ikona zvuk
teorie relativitytheory of relativity ikona zvuk
klasická fyzikaclassical physics ikona zvuk
moderní fyzikamodern physics ikona zvuk