logo

Gravitační pole Slunce

I. - úvodní informace
Název:
Gravitační pole Slunce
Předmět:
Fyzika
Autor:
Jan Dirlbeck
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámení žáků s Keplerovými zákony [Využití znalostí zákonů při řešení příkladů]
Jazykové cíle a ověření:
  • Anglické pojmy k dané lekci []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Rozhovor
Učební pomůcky:
Obrázky, fyzikální aplety, interaktivní tabule

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
prezence
úvod
Hlavní část
S využitím obrázků a fyzikálních apletů seznámit žáky s Keplerovými zákony.
Pomocí znalostí zákonů řešit příklady.
Pro některé pojmy užít anglické výrazy.
Téma využít i pro referát.
Závěr
Zápis hodiny a anglických výrazů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
planeta Zeměplanet Earth ikona zvuk
Fyzikální zákony vysvětlují přírodní jevy.Laws of physics explain natural phenomena. ikona zvuk
Keplerovy zákonyKepler's laws (of planetary motion) ikona zvuk
přísluníperihelion ikona zvuk
odsluníaphelion ikona zvuk
Slunce je naše hvězda.The sun is our star. ikona zvuk
planetaplanet ikona zvuk
Země oběhne kolem Slunce za 1 rok (365 dnů a 6 hodin).The Earth orbits the Sun in one year (365 days and 3 hours). ikona zvuk
gravitační pole Sluncegravitational field of the Sun ikona zvuk
Slunce má 99% hmotnosti celé soustavy.The Suns accounts for 99% of the weight of the whole system. ikona zvuk
průvodičfoci radius ikona zvuk