logo

Pohyby v centrálním gravitačním poli Země

I. - úvodní informace
Název:
Pohyby v centrálním gravitačním poli Země
Předmět:
Fyzika
Autor:
Jan Dirlbeck
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žáci pochopí princip pohybu umělé družice kolem Země. Rozdíl v rychlosti - kruhová a eliptická dráha. [Diskuze nad příklady.]
  • Úniková rychlost. []
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámení s anglickými pojmy k tomuto tématu []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Heuristický rozhovor, problémová úloha
Učební pomůcky:
Obrázky, interaktivní tabule

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
prezence
úvod
Hlavní část
Pomocí obrázků řešit rychlost tělesa, které nedopadne na zemský povrch.
V rozhovoru objasnit pohyb umělých těles kolem Země.
Vysvětlení první, druhé kosmické rychlosti.
Seznámení s pojmy perigeum a apogeum.
Závěr
Zápis hodiny a anglických výrazů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
gravitační sílagravitational force ikona zvuk
Síla, která je kolmá ke směru rychlosti, zakřivuje trajektorii tělesa.A force which is perpendicular to the direction of velocity curves the body´s trajectory. ikona zvuk
gravitační polegravitational field ikona zvuk
pohyby těles v centrálním gravitačním poliMovement of bodies in the central gravitational field. ikona zvuk
první kosmická rychlostthe first orbital speed ikona zvuk
úniková rychlostescape velocity ikona zvuk
parabolická rychlostparabolic velocity ikona zvuk
druhá kosmická rychlostsecond cosmic velocity ikona zvuk