logo

Slunce

I. - úvodní informace
Název:
Slunce
Předmět:
Fyzika
Autor:
Alena Urbancová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • vrstvy na povrchu Slunce, minimum a maximum sluneční činnosti [ procvičováním a upevňováním zjišťujeme, zda žák zvládá probrané učivo]
  • []
  • []
Jazykové cíle a ověření:
  • slovní zásoba při přivítání, v průběhu pokyny k práci a na konci hodiny [žáci reagují a rozumí základním frázím]
  • seznámení s novými pojmy související s tématem v angličtině, které jsou napsány na tabuli [žáci rozumí pokynům v angličtině a nová slovíčka ústně v průběhu a na konci hodiny zopakují a zapíší do připravených listů, které založí do svých šanonů]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka s demonstrací na internetu
  • skupinová práce a hledání informací na internetu
  • společná diskuse
Učební pomůcky:
učebnice
počítač
internet
dataprojektor
pracovní listy

Popis hodiny
Úvod
pozdrav, absence a téma hodiny - učitel provede v obou jazycích
Hlavní část
frontální výuka s demonstrací na internetu probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem
skupinová práce a hledání informací na internetu
společná diskuse
Závěr
žáci zapíší stručný výtah do sešitu
zhodnocení a ukončení hodiny - žáci ověří znalosti opakováním a procvičováním tématu hodiny tím, že odpovídají na konkrétní otázky k tématu
vyhodnocení nově získaných informací - opakování a procvičování anglických výrazů doplnění do pracovních listů v příloze

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
sluncethe Sun ikona zvuk
zatmění Sluncesolar eclipse ikona zvuk
plazmaplasma ikona zvuk
fotosféraphotosphere ikona zvuk
Slunce je naše hvězda.The sun is our star. ikona zvuk
význam sluncethe importance of the sun ikona zvuk
Magnetické bouře mají původ v činnosti Slunce.Magnetic storms originate from solar activity. ikona zvuk
gravitační pole Sluncegravitational field of the Sun ikona zvuk
Slunce má 99% hmotnosti celé soustavy.The Suns accounts for 99% of the weight of the whole system. ikona zvuk
sluneční skvrnysunspots ikona zvuk
minima a maxima sluneční činnostisolar minima and maxima ikona zvuk