logo

Gravitační a tíhové zrychlení při povrchu Země

I. - úvodní informace
Název:
Gravitační a tíhové zrychlení při povrchu Země
Předmět:
Fyzika
Autor:
Jan Dirlbeck
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žáci se seznámí s gravitačním a tíhovým zrychlením. [Při řešení příkladů]
  • Pochopí rozdíl pomocí gravitační síly a rotace Země. []
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit s anglickými výrazy pro toto téma []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Heuristický rozhovor
Učební pomůcky:
Interaktivní tabule, obrázky, náčrty

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
prezence
úvod
Hlavní část
Pomocí Newtonova gravitačního zákona a 2. pohybového zákona vyjádřit gravitační zrychlení.
Prodiskutovat situaci gravitační síly na rotujícím tělese.
Vyvození tíhové síly.
Zavedení pojmu tíhového pole.
Tíhové zrychlení na pólech a na rovníku.
Výpočty příkladů.
Závěr
Zápis hodiny a anglických výrazů užitých v tomto tématu s využitím interaktivní tabule.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
gravitační zrychlenígravitational acceleration ikona zvuk
zemský povrchearth surface ikona zvuk
Těleso s větší hmotností se působením síly pohybuje s menším zrychlením.By application of a force, a body of a bigger weight moves with a lower acceleration. ikona zvuk
zemská přitažlivost - gravitaceearth gravitation ikona zvuk
gravitační polegravitational field ikona zvuk
tíha tělesagravity of a body ikona zvuk
gravitační a tíhové zrychlení při povrchu Zeměgravitational acceleration at the Earth´s surface ikona zvuk
tíhové zrychlení gacceleration of gravity g ikona zvuk
Tíhové pole je prostor při povrchu Země.Gravitational field is the space on and near the surface of the Earth. ikona zvuk