logo

Newtonův gravitační zákon

I. - úvodní informace
Název:
Newtonův gravitační zákon
Předmět:
Fyzika
Autor:
Jan Dirlbeck
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák se seznámí se vztahem pro určení gravitační síly. Seznámí se s pojmem gravitační konstanta [Na příkladech si ověří použití Newtonova gravitačního zákona]
Jazykové cíle a ověření:
  • Při výkladu se seznámí s anglickými výrazy pro toto téma []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Heuristický rozhovor
Učební pomůcky:
Interaktivní tabule

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
úvod
prezence
Hlavní část
Seznámení s Newtonovým gravitačním zákonem.
Určení veličin, na kterých gravitační síla závisí.
Úpravou vztahu určit gravitační konstantu a poukázat na její univerzální platnost.
Na příkladech ověřit pochopení vztahu.
Závěr
Zápis hodiny a anglických výrazů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
vzdálenostthe distance ikona zvuk
vzdálenost mezi tělesydistance between objects ikona zvuk
hmotnost tělesabody's mass ikona zvuk poznamka
gravitační sílagravitational force ikona zvuk
Velikost gravitační síly je přímo úměrná hmotnosti tělesa.The magnitude of the gravitational force is directly proportional to the object's weight. ikona zvuk
gravitační konstantagravitational constant ikona zvuk
Gravitační síla je patrná u obrovských těles jako jsou Země, Měsíc, Slunce atd.Gravitational force is evident in giant bodies such as the Earth, the Moon, the Sun, etc. ikona zvuk
gravitační polegravitational field ikona zvuk
Newtonův gravitační zákonNewton´s (universal) Law of Gravitation ikona zvuk
Gravitační konstanta je univerzální konstanta.The gravitational constant is a universal constant. ikona zvuk