logo

Účinnost

I. - úvodní informace
Název:
Účinnost
Předmět:
Fyzika
Autor:
Jan Dirlbeck
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák si uvědomí účelnost přeměny energie a seznámí se s veličinou účinnost, která je bezrozměrná. [Řešení příkladů]
Jazykové cíle a ověření:
  • Opakování pojmů výkon, energie, příkon, zavedení pojmu účinnost [Využití interaktivní tabule]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Heuristický rozhovor, výpočty příkladů
Učební pomůcky:
Interaktivní tabule, sbírka příkladů

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
prezence
úvod
Hlavní část
Opakování pojmů výkon, příkon, energie
Vyjádření těchto pojmů i anglicky - využití pojmů z nástěnek ve třídě
Zavedení pojmu účinnost
Výpočty příkladů
Závěr
opakování anglických výrazů z této hodiny

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
výkonpower ikona zvuk
energieenergy ikona zvuk
Práce je fyzikální veličina.Work is a physical variable. ikona zvuk
Urči poměr.Determine the ratio. ikona zvuk
Najdi na internetu účinnosti tepelných motorů.Find efficiency of heat engines on the Internet. ikona zvuk
Účinnost se označuje malým řeckým písmenem éta.Efficiency is symbolised by a low-case Greek letter eta. ikona zvuk
Účinnost je podíl vykonané práce a dodané energie.Efficiency is the ratio between used work and energy input. ikona zvuk
Účinnost je bezrozměrná a je vždy menší nebo rovna jedné.Efficiency is nondimensional and is always less than or equal to one. ikona zvuk
teploheat ikona zvuk
účinnost strojeefficiency of an engine ikona zvuk
příkonpower demand ikona zvuk
Účinnost stroje definujeme jako podíl výkonu a příkonu.Efficiency of a machine is defined as the ratio of its effective power and input power. ikona zvuk poznamka