logo

Výkon

I. - úvodní informace
Název:
Výkon
Předmět:
Fyzika
Autor:
Jan Dirlbeck
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák si uvědomí vliv času při konání práce a že je nutné zavést novou veličinu. Procvičí si výpočty pomocí vzorců. [Výpočty]
Jazykové cíle a ověření:
  • Výrazy k tomuto tématu [Interaktivní tabule, pracovní list]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Heuristický rozhovor, demonstrační pokus
Učební pomůcky:
Žák, židle, metr, stopky

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
prezence
úvod
Hlavní část
Demonstrační pokus - žák, židle, stopky
Vztah mezi veličinami k určení výkonu, jednotka
Užití anglických výrazů k tomuto támatu
Výpočty příkladů výkonu
Závěr
Zápis hodiny
Anglické výrazy

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
rychlostspeed ikona zvuk
hmotnostweight ikona zvuk
výkonpower ikona zvuk
Výkon se rovná práci vykonané za jednu sekundu.Performance equals the work done in one second. ikona zvuk
Výkon se rovná práci vykonané za jednu sekundu.Power equals the work performed in one second. ikona zvuk
Výkon se označuje písmenem P a jeho jenotkou je watt (značka W).Power is marked by symbol P and its unit is watt (W). ikona zvuk
tíhová sílaforce of gravity ikona zvuk poznamka
fyzická prácephysical labour ikona zvuk