logo

Opakování dynamiky

I. - úvodní informace
Název:
Opakování dynamiky
Předmět:
Fyzika
Autor:
Jan Dirlbeck
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák rozumí principům dynamiky, síly které působí na těleso dovede řešit a popsat výsledný stav. []
Jazykové cíle a ověření:
  • Opakování pojmů k dynamice. [Interaktivní tabule - přiřazování]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Rozbor fyzikálních úloh, které se týkají hybnosti, impulzu síly a sil třecích
Učební pomůcky:
Sbírka úloh, interaktivní tabule

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
prezence
úvod
Hlavní část
Na fyzikálních příkladech ověřit znalosti žáků, kdy se jedná o hybnost tělesa, impulz síly.
Jak a kdy využíváme třecí sílu.
Samostatné řešení úloh žáky.
Společná kontrola postupu řešení
Využití anglických výrazů - interaktivní tabule
Závěr
Zhodnocení hodiny.
Hodina přípravou ke klasifikačnímu opakování.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
hybnost tělesamomentum of a body ikona zvuk
Hybnost tělesa p definujeme jako součin hmotnosti m a rychlosti v tělesa.Momentum of a body p is defined as the product of the body´s weight m and velocity v. ikona zvuk
impulz sílyimpulse of force ikona zvuk
Impulz síly je součin síly a času, po který síla působí.Impulse of force is the product of a force and the time for which it is applied. ikona zvuk
Impulz síly se rovná změně hybnosti.Impulse of force equals the change in momentum. ikona zvuk
klidová třecí sílastatic friction force ikona zvuk
Smyková třecí síla závisí na druhu a kvalitě stykových ploch.Sliding frictional force is dependent on the type and quality of the surfaces in contact. ikona zvuk
třecí sílaforce of friction ikona zvuk
Třecí síla brání posouvání těles.The force of friction prevents solid bodies from sliding. ikona zvuk