logo

Jaderná elektrárna

I. - úvodní informace
Název:
Jaderná elektrárna
Předmět:
Fyzika
Autor:
Alena Urbancová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • jaderná elektrárna [ústní opakování, procvičování a upevňování nového tématu - odpovědi na konkrétní otázky]
  • []
  • []
Jazykové cíle a ověření:
  • slovní zásoba při přivítání, v průběhu pokyny k práci a na konci hodiny [žáci reagují a rozumí základním frázím]
  • seznámení s novými pojmy [opakování a procvičování interaktivními testy s audio odkazy v příloze]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka s demonstrací pomocí appletů a obrázků
  • společná diskuse
  • opakování a procvičování
Učební pomůcky:
učebnice
počítač
dataprojektor
internet
sešit

Popis hodiny
Úvod
Na úvod hodiny učitel pozdraví, provede organizační záležitosti - absence i téma hodiny vše v češtině i angličtině
Hlavní část
Výuka probíhá frontálně v češtině s demonstrací pomocí appletů a obrázků na internetu, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem a audio odkazem - příloha - interaktivní testy Hot Pot
Závěr
žáci zapíší stručný výtah do sešitu
zhodnocení a ukončení hodiny - žáci ověří znalosti opakováním a procvičováním tématu hodiny tím, že odpovídají na konkrétní otázky k tématu
novou anglickou slovní zásobu ověří v interaktivních testech Hot Pot s audio odkazy
za domácí úkol procvičí tyto testy na moodle, kde je mají uloženy

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
primární okruhprimary circuit ikona zvuk poznamka
turbínaturbine ikona zvuk
chladící věžecooling tower ikona zvuk
čerpadlo sekundárního okruhusecondary circuit pumps ikona zvuk
vyhořelé palivospent (nuclear ) fuel ikona zvuk
Turbína je spojena s generátorem na společné ose.Turbine is joined with generator by the common axis. ikona zvuk
Elektrárny mohou využívat štěpení jader.Power stations may use nuclear fission. ikona zvuk
jaderné reakcenuclear reactions ikona zvuk
štěpení jadernuclear fission ikona zvuk
řetězová reakcechain reaction ikona zvuk
štěpení jader atomů uranunuclear fission of uranium atoms ikona zvuk