logo

Zákon síly

I. - úvodní informace
Název:
Zákon síly
Předmět:
Fyzika
Autor:
Jan Dirlbeck
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Připomenutí slovního vyjádření zákona []
  • Zrychlení - síla působící na těleso []
  • Matematické vyjádření zákona []
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámení s anglickými výrazy [Využití interaktivní tabule]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Demonstrací ukázat vztah mezi silou, hmotností a zrychlením
Učební pomůcky:
Siloměr, těleso, závaží

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Prezence
Hlavní část
Demonstrace síly působící na těleso,
stejné síly působící na hmotnější těleso
srovnání pohybů - vyvození závislosti zrychlení na síle a hmotnosti
Závěr
Zápis zákona slovní i matematický
Zápis anglických výrazů

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
hmotnost tělesabody's mass ikona zvuk poznamka
Větší síla působící na těleso je příčinou jeho pohybu s větším zrychlením.A bigger force applied to an object causes its motion with a bigger acceleration. ikona zvuk
Vztah mezi veličinami zrychlení, síla a hmotnost popisuje zákon síly.The relationship between acceleration, force and weight is described by the law of force. ikona zvuk
Zrychlení při konstantní velikosti síly je nepřímo úměrné hmotnosti tělesa.Acceleration while the force is constant is indirectly proportionate to the body. ikona zvuk
zákon sílylaw of force ikona zvuk
Čím je větší hmotnost tělesa, tím jsou změny rychlosti menší.The bigger is the body´s mass, the slower are the changes in speed. ikona zvuk
zrychleníacceleration ikona zvuk
Zrychlení při stálé hmotnosti tělesa je přímo úměrné působící síle.Acceleration while the weight is constant is directly proportionate to the applied force. ikona zvuk
zrychlení pohybuacceleration of motion ikona zvuk