logo

Vztažné soustavy

I. - úvodní informace
Název:
Vztažné soustavy
Předmět:
Fyzika
Autor:
Jan Dirlbeck
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Objasnění pojmů inerciální a neinerciální soustava []
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky s vybranými výrazy v anglickém jazyce, které se vztahují k tomuto tématu. []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Pomocí obrázků a videa objasnit princip rozdílu
Učební pomůcky:
video, obrázky

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
prezence
Hlavní část
Řízeným rozhovorem řešit problém soustavy a pohledu z vnějšku a zevnitř
pomocí videosnímků ukázat jak vypadá situace vzhledem k povrchu Země a jak v dané soustavě
Platnost pohybových zákonů v jednotlivých soustavách
Závěr
Zápis do sešitu a anglické výrazy

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
sílastrength ikona zvuk poznamka
odstředivá sílacentrifugal force ikona zvuk
Vztah mezi veličinami zrychlení, síla a hmotnost popisuje zákon síly.The relationship between acceleration, force and weight is described by the law of force. ikona zvuk
Základem jsou tři pohybové zákony.The basis is constituted by three laws of motion. ikona zvuk
pohybové zákonylaws of motion ikona zvuk
zákon sílylaw of force ikona zvuk
setrvačnostinertia ikona zvuk