logo

Dostředivá a odstředivá síla

I. - úvodní informace
Název:
Dostředivá a odstředivá síla
Předmět:
Fyzika
Autor:
Jan Dirlbeck
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámení s pojmy, jejich rozlišení [Ověření pomocí obrazového materiálu]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámení s anglickými výrazy []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Využití zákona síly a pohybu tělesa po kružnici a jejich skloubení
Učební pomůcky:
obrazový materiál

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
prezence
Hlavní část
Odvození dostředivé síly ze znalosti pohybu po kružnici a zákona síly
vztah pro výpočet dostředivé síly využít pro výpočet
zákon akce a reakce využít pro sílu dostředivou a odstředivou
Závěr
Zápis a anglické výrazy
výpočty síly dostředivé a odstředivé

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
odstředivá sílacentrifugal force ikona zvuk
Při otáčení Země vzniká odstředivá síla.Rotation of the Earth generates a centrifugal force. ikona zvuk
Odstředivá síla působí v soustavách, které se otáčejí.Centrifugal force acts in rotating systems. ikona zvuk
odstředivá síla Zeměcentrifugal force of the Earth ikona zvuk
Každá akce vyvolává stejně velkou reakci opačného směru.Every action brings about reaction of the same size, but with the opposite direction. ikona zvuk
Síla je určena velikostí, směrem, orientací a působištěm.Force is determined by magnitude, direction, orientation and point of application. ikona zvuk
sílaforce ikona zvuk
Síla F je vektorová fyzikální veličina.Force F is a vector physical variable. ikona zvuk