logo

Příklady výpočtů sil třecích, hybnosti, impulzu síly

I. - úvodní informace
Název:
Příklady výpočtů sil třecích, hybnosti, impulzu síly
Předmět:
Fyzika
Autor:
Jan Dirlbeck
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Získat zběhlost ve výpočtech veličin F,p,I [Na příkladech z praktického života]
Jazykové cíle a ověření:
  • opakování anglických výrazů k tomuto tématu [Přiřazování na interaktivní tabuli]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Řešení příkladů ze sbírek
Učební pomůcky:

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
prezence
Hlavní část
Opakování anglických výrazů - přiřázování
přiřazování veličin do vzorce, jednotky
výpočty příkladů ze sbírky
Závěr
Upevnění procvičovaných vztahů

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
značka veličinysymbol of a variable ikona zvuk
hybnost tělesamomentum of a body ikona zvuk
impulz sílyimpulse of force ikona zvuk
klidová třecí sílastatic friction force ikona zvuk
třecí sílaforce of friction ikona zvuk
Třecí síla nezávisí na rychlosti pohybu těles.The force of friction does not depend on the speed of motion of objects. ikona zvuk
použít vzorecuse a formula ikona zvuk
Vzorec pro výpočet je ...The formula for the calculation is ... ikona zvuk
Napiš vzorec.Write the formula. ikona zvuk