logo

Jaderné síly

I. - úvodní informace
Název:
Jaderné síly
Předmět:
Fyzika
Autor:
Alena Urbancová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • působení přitažlivé síly mezi nukleony [žáci ověří znalosti tím, že odpovídají na otázky za kapitolou a v liště učebnice]
  • jaderná síla, hmotnostní úbytek [poznatky o jaderné síle, hmotnostním úbytku žáci ověří odpověďmi na konkrétní otázky]
  • []
Jazykové cíle a ověření:
  • slovní zásoba při přivítání, v průběhu a konci hodiny [žáci rozumí základním frázím a v průběhu hodiny reagují na pokyny k práci, které dává učitel v angličtině]
  • seznámení s novými pojmy související s tématem v angličtině, které jsou uvedeny v prezentaci vedle českých výrazů [žáci ústně procvičují slovní zásobu v angličtině v průběhu hodiny a na konci ověří znalost nových pojmů procvičením a opakováním ]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • prezentace v powerpoint
Učební pomůcky:
učebnice
počítač
internet - moodle
sešit

Popis hodiny
Úvod
Na úvod hodiny učitel pozdraví, provede organizační záležitosti - absence i téma hodiny provede v češtině i angličtině
Motivační text na téma hodiny
Hlavní část
frontální výuka
prezentace na dataprojektoru
výuka probíhá frontálně českém jazyce s prezentací powerpoint (příloha), k vybraným výrazům jsou přiřazeny v prezentaci také výrazy anglické, které učitel v průběhu hodiny používá
práce s učebnicí - kladení a zodpovězení otázek v liště učebnice a za kapitolou
Závěr
žáci zapíší stručný výtah do sešitu
zhodnocení a ukončení hodiny - žáci ověří znalosti opakováním a procvičováním tématu hodiny, kdy k českým výrazům doplňují anglické ekvivalenty
za domácí úkol žáci zopakují téma na moodle v prezentaci

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
jaderné sílynuclear forces ikona zvuk
energieenergy ikona zvuk
krátký dosahshort range ikona zvuk
hmotnostní úbytekmass loss ikona zvuk
odpudivé sílyrepulsive forces ikona zvuk
přitažlivé sílyattractive forces ikona zvuk
Vypočítej hmotnostní úbytek.Calculate the weight loss. ikona zvuk
Elektrárny mohou využívat štěpení jader.Power stations may use nuclear fission. ikona zvuk
jaderné reakcenuclear reactions ikona zvuk
štěpení jadernuclear fission ikona zvuk
řetězová reakcechain reaction ikona zvuk
štěpení jader atomů uranunuclear fission of uranium atoms ikona zvuk