logo

Hybnost tělesa

I. - úvodní informace
Název:
Hybnost tělesa
Předmět:
Fyzika
Autor:
Jan Dirlbeck
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Zavedení pojmu hybnosti a impulzu síly, matematické závislosti a jednotky [Příklady působení zákona]
  • zákon zachování hybnosti []
Jazykové cíle a ověření:
  • slovní vyjádření v anglickém jazyce []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Demonstrace na dětské hře "rybičky, rybičky rybáři jedou"
Učební pomůcky:
vozíčky s různou zátěží vzájemně spojené tlačnou pružinou

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
prezence
Hlavní část
Pomocí demonstrace a rozhovoru řešit co znamená "hybnost" a co "impulz síly"
zavést označení veličin, jednotky, vztahy mezi veličinami
demonstrace zákona zachování hybnosti
výpočty příkladů
Závěr
zápis hodiny i s anglickými výrazy

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
rychlostspeed ikona zvuk
hmotnostweight ikona zvuk
hmotnost tělesabody's mass ikona zvuk poznamka
Hybnost charakterizuje pohybový stav tělesa.Momentum characterises the body's state of motion. ikona zvuk
hybnost tělesamomentum of a body ikona zvuk
Hybnost tělesa p definujeme jako součin hmotnosti m a rychlosti v tělesa.Momentum of a body p is defined as the product of the body´s weight m and velocity v. ikona zvuk
impulz sílyimpulse of force ikona zvuk
Impulz síly je součin síly a času, po který síla působí.Impulse of force is the product of a force and the time for which it is applied. ikona zvuk
Impulz síly se rovná změně hybnosti.Impulse of force equals the change in momentum. ikona zvuk
Vzorec pro výpočet je ...The formula for the calculation is ... ikona zvuk