logo

Zákon setrvačnosti

I. - úvodní informace
Název:
Zákon setrvačnosti
Předmět:
Fyzika
Autor:
Jan Dirlbeck
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Připomenutí slovního vyjádřenízákonaprobrání jeho účinků v technické praxi a denním životě [Ověření na příkladech]
Jazykové cíle a ověření:
  • Vyjádření zákona v anglickém jazyce []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Pomocí rozhovoru dojít k poznatkům o chování tělesa při působení sil na toto těleso
Učební pomůcky:
Dopravní prostředky, kečup ze sklenice, sypké látky ukládané do dóz, video "mokrý pes"

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Prezence
Hlavní část
Demonstrace klidu rozebrání všech sil, které na těleso působí,
vysvětlení proč se těleso na Zemi zastavuje
Řešení příkladů z praxe - kde je možné zákonem vysvětlit, co se s tělesem děje
Závěr
Zápis do sešitu i s anglickými výrazy

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Jestliže je těleso v klidu, pak platí G = FG.If a body is at rest, then it holds that G = FG. ikona zvuk
Každé těleso setrvává v relativním klidu, pokud není silovým působením jiného tělesa uvedeno do pohybu.Every body remains in relative rest unless it is put in motion by a force exerted by another body. ikona zvuk
Uveďte příklady setrvačnosti těles v klidu.Give examples of inertia of bodies in rest. ikona zvuk
Uveďte příklady setrvačnosti těles v pohybu.Give examples of inertia of bodies in motion. ikona zvuk
důsledky setrvačnosticonsequences of inertia ikona zvuk
setrvačnostinertia ikona zvuk
Stav klidu nebo pohybu těles je vždy relativní.The state of rest or motion of bodies is always relative. ikona zvuk
Dobrý den, žáci.Hello, everybody. ikona zvuk
Těleso setrvává v klidu.the body remains at rest ikona zvuk
Neexistuje těleso ve stavu absolutního klidu.No object exists in a state of absolute rest. ikona zvuk