logo

Volný pád

I. - úvodní informace
Název:
Volný pád
Předmět:
Fyzika
Autor:
Jan Dirlbeck
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámení s tíhovým zrychlením, výpočtem rychlosti a dráhy volného pádu [Řešení přikladů]
Jazykové cíle a ověření:
  • Anglické výrazy k tomuto tématu a jejich zápis [Využití v samostatné práci]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Pokus k objasnění volného pádu a k pochopení volného pádu jako zrychleného pohybu
Učební pomůcky:
Navázané kuličky na provázku s různým odstupem.
Vakuová trubice

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
prezence
úvod
Hlavní část
Připomenutí pokusů G. Galileiho, demonstrace zrychleného pohybu, demonstrace zrychleného pohybu.
Výpočty rychlosti a dráhy volného pádu.
Diskuze stejného zrychlení g pro všechna tělesa brok i chomáč vaty
Demonstrace pomocí vakuové trubice
Závěr
Zápis i anglických výrazů do sešitu

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Posaďte se, prosím.Sit down, please. ikona zvuk
Rovnoměrně zrychlený pohyb je důsledkem působení stálé síly.The uniformly accelerated motion results from application of a constant force. ikona zvuk
volný pádfree fall ikona zvuk
dráhapath ikona zvuk
Vzorec pro výpočet je ...The formula for the calculation is ... ikona zvuk
Dobrý den, žáci.Hello, everybody. ikona zvuk
tíhové zrychlení gacceleration of gravity g ikona zvuk
Volný pád je nejjednodušším pohybem v tíhovém poli Země.Free fall is the simplest motion in the gravitational field of the Earth. ikona zvuk