logo

Tepelné motory

I. - úvodní informace
Název:
Tepelné motory
Předmět:
Fyzika
Autor:
Alena Urbancová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • principy činnosti základních tepelných motorů [žák ověří znalosti principů činnosti tepelných motorů odpověďmi na konkrétní otázky k tématu]
Jazykové cíle a ověření:
  • slovní zásoba při přivítání, v průběhu a konci hodiny [žáci reagují na pokyny učitele v angličtině a rozumí základním anglickým frázím]
  • seznámení s novými pojmy související s tématem v angličtině, které jsou uvedeny v prezentaci spolu s českými výrazy [žáci se v průběhu hodiny seznamují s novou slovní zásobou, procvičují ji ústně a na konci hodiny ji zopakují]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • prezentace na dataprojektoru
  • samostatná práce
Učební pomůcky:
učebnice
počítač
dataprojektor
sešit

Popis hodiny
Úvod
Na úvod hodiny učitel pozdraví, provede organizační záležitosti - absence i téma hodiny provede v češtině i angličtině
motivace formou diskuse na téma motory
Hlavní část
frontální výuka
prezentace na dataprojektoru
výuka probíhá frontálně českém jazyce s prezentací powerpoint (příloha), k vybraným výrazům jsou přiřazeny v prezentaci také výrazy anglické, které učitel v průběhu hodiny používá
práce s učebnicí - kladení a zodpovězení otázek v liště učebnice a za kapitolou
Závěr
žáci zapíší stručný výtah do sešitu
zhodnocení a ukončení hodiny - žáci ověří znalosti opakováním a procvičováním tématu hodiny, kdy k českým výrazům doplňují anglické ekvivalenty
za domácí úkol žáci zopakují téma na moodle v prezentaci

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
sání (např. vzduchu)suction ikona zvuk
Najdi na internetu účinnosti tepelných motorů.Find efficiency of heat engines on the Internet. ikona zvuk
parní turbínasteam turbine ikona zvuk
pístpiston ikona zvuk
zážehový motorspark-ignition engine ikona zvuk poznamka
spalovací motory(internal) combustion engines ikona zvuk
vznětový motorcompression ignition engine ikona zvuk poznamka
elektrická energieelectric power ikona zvuk
mechanická energiemechanical power ikona zvuk
tepelné motoryheat engines ikona zvuk
chemická energie v palivuchemical energy in a fuel ikona zvuk