logo

Přeměny energie

I. - úvodní informace
Název:
Přeměny energie
Předmět:
Fyzika
Autor:
Alena Urbancová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • pojem - přeměny energie [z vlastní zkušenosti a znalostí z předchozích kapitol žák pozná a ústně specifikuje, že energie se může přeměňovat a také tyto přeměny vysvětlí a popíše at]
Jazykové cíle a ověření:
  • slovní zásoba při přivítání, v průběhu a konci hodiny [žáci reagují a rozumí základním frázím, na konci hodiny doplní spolu s českými i nové anglické výrazy]
  • seznámení s novými pojmy související s tématem v angličtině, které jsou napsány na tabuli [žáci se v průběhu hodiny seznamují s novou slovní zásobou a na konci hodiny ji zopakují]
  • testy Hot Pot na procvičení nové slovní zásoby [žáci procvičí nová slovíčka v testech Hot Pot na konci hodiny nebo za domácí úkol]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • diskuse
  • samostatná práce
Učební pomůcky:
učebnice
pracovní listy
počítač
moodle

Popis hodiny
Úvod
úvod
absence
téma a cíl hodiny v ČJ a AJ
motivační text
Hlavní část
frontální výuka
diskuse
samostatná práce
v průběhu celé hodiny jsou žáci seznamováni se slovní zásobou také v angličtině
Závěr
zhodnocení hodiny
žáci procvičí nová slovíčka v testech Hot Pot na konci hodiny nebo za domácí úkol

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
zelená energiegreen energy ikona zvuk
různé formy energievarious forms of energy ikona zvuk
energie světelnálight energy ikona zvuk
energie jadernánuclear energy ikona zvuk
energie chemickáchemical energy ikona zvuk
energie přílivu a odlivuenergy of tidal effects ikona zvuk
Přílivu se využívá k ekologickému způsobu získání elektrické energie.Tide is used as an ecological source of energy. ikona zvuk
zákon zachování energielaw of preservation of energy ikona zvuk
Při kmitání se vzájemně přeměňují energie pohybová a polohová.In oscillation the kinetic and potential energies transform into each other. ikona zvuk
energie biomasybiomass energy ikona zvuk
chemická energiechemical energy ikona zvuk
elektrická energieelectric power ikona zvuk