logo

Otáčivý účinek síly

I. - úvodní informace
Název:
Otáčivý účinek síly
Předmět:
Fyzika
Autor:
Karel Lefner
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Objasnit otáčivé účinky síly na těleso [Žáci dovedou uvést příklady otáčivých účinků]
  • Vysvětlit moment síly jako veličinu popisující otáčivé účinky [Žáci dovedou vypočítat moment síly]
  • Vyjádřit podmínky rovnováhy [Žáci zodpoví otázky týkající se rovnováhy ]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky s anglickými výrazy vztahující se k pojmům otáčivý účinek síly, [Doplnit neúplný text anglickými výrazy]
  • Umět správně vyslovit a napsat uvedené výrazy [V závěru hodiny ústní opakování a vyslovování výrazů]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Výklad, demonstrační i žákovské pokusy s jednoduchými pomůckami, práce s učebnicí i v elektronické podobě
Učební pomůcky:
Dataprojektor, vizualizér, počítač, jednodu
chá otáčivá tělesa a nářadí( matkový klíč, šroubováky, plast. láhev s víčkem,...)

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav v češtině i anglicky
Prezence
Seznámení s tématem hodiny
Hlavní část
1. Zápis názvu tématu v obou jazycích
2. Motivace - kde se setkáváme s otáčivými účinky síly - příklady
3. Pokusy s otáčením těles - otvírání dveří, oken, šroubování, uvolňování uzávěru lahve,...
4. Moment síly - výpočty
5. Dvojice sil - využití
6. Rovnováha - podmínky
7. Doplnění neúplného textu česky i anglicky
Závěr
Opakování - vyslovování anglických výrazů

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
výpočetcalculation ikona zvuk
rovnováhaequilibrium ikona zvuk poznamka
klikahandle ikona zvuk
šroubovákscrewdriver ikona zvuk
Zavřete okno.Close the window. ikona zvuk
osa otáčeníaxis of rotation ikona zvuk
rotacerotation ikona zvuk
Otočit vlevoTurn left ikona zvuk
Pevná kladka mění směr působení síly.A fixed pulley changes the direction of force application. ikona zvuk
otáčivý účinek sílyrotational effect of the force ikona zvuk
moment sílymoment of force ikona zvuk
rameno síly(moment) arm of force ikona zvuk poznamka
dvojice silforce couple ikona zvuk poznamka
řidítkahandlebars ikona zvuk