logo

Tlak, tlaková síla

I. - úvodní informace
Název:
Tlak, tlaková síla
Předmět:
Fyzika
Autor:
Karel Lefner
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Objasnit veličinu tlak jako deformační účinek tlakové síly [Žáci zodpoví otázky týkající se deformace těles ]
  • Umět vypočítat tlak a používat jednotky tlaku [Výpočet příkladů na tlak, kontrola výsledků]
  • Poznat souvislosti tlaku s plochou a tlakovou silou [Žáci uvádějí příklady na zmenšení resp. zvětšení tlaku]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky s anglickými výrazy vztahujícími se k veličině tlak [Doplnění neúplného textu anglickými výrazy]
  • Umět správně vyslovit a napsat uvedené výrazy [Opakování anglických výrazů žáky]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Výklad,pokusy, práce s učebnicí, výpočty, doplňování textu
Učební pomůcky:
Závaží, mycí houba, nádoba s pískem, pružné pravítko,...

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav česky i anglicky
Prezence
Seznámení s cílem hodiny
Hlavní část
1. Zápis tématu v obou jazycích
2. Výklad o deformačních účincích tlakové síly doprovázený pokusy - stlačení houby, boření do písku, prohnutí pravítka,..
3.Zavedení veličiny tlak, definice jednotky pascal
4.Výpočet tlaku
5.Příklady z praxe - snižování, zvyšování tlaku změnou obsahu plochy nebo změnou tlakové síly
6.Doplnění neúplného textu českými i anglickými výrazy


Závěr
Opakování - tlaková síla, tlak, jednotka tlaku, vyslovení anglických výrazů

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
rozdíl tlakůpressure differences ikona zvuk
jehlaneedle ikona zvuk
ostří nožeknife edge ikona zvuk
píseksand ikona zvuk
dělenodivided by ikona zvuk
lyžeskis ikona zvuk
závažíweight ikona zvuk
tlaková sílaforce of pressure ikona zvuk
kolmo ke stěně nádobynormal to the side of a vessel ikona zvuk
bruslepair of skates ikona zvuk
malá plochasmall drawing area ikona zvuk
velká plochabig drawing area ikona zvuk
obsah plochyarea ikona zvuk
jednotka tlakuunit of pressure ikona zvuk