logo

Akce a reakce

I. - úvodní informace
Název:
Akce a reakce
Předmět:
Fyzika
Autor:
Karel Lefner
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Objasnit vzájemné působení mezi tělesy [Žáci uvádějí příklady silového působení]
  • Zákon akce a reakce [Žáci zodpoví otázky na jednotlivé části zákona]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky s anglickými výrazy vztahující se k pojmům akce, reakce a vzájemné působení [Doplnit neúplný text anglickými výrazy]
  • Umět zapsat a správně vyslovit uvedené termíny [Vyslovení a zápis anglických výrazů]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Výklad, pokusy, práce s učebnicí
Učební pomůcky:
Míče, magnety, kuličky spojené pružinou, siloměry, sklonné váhy, závaží, kádinka s vodou, rotující plechovka,...

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav česky a anglicky
Prezence
Seznámení s tématem
Hlavní část
1. Zápis názvu tématu v obou jazycích
2. Rozhovor s žáky na téma vzájemné působení mezi tělesy - příklady
3. Pokusy: dva spojené siloměry - síly stejně velké, ale opačného směru, současné působení na různá tělesa, přitahování a odpuzování válcových magnetů, srážka dvou míčů, stlačená nebo protažená pružina s kuličkami, plechovka se na závěsu otáčí jako reakce na vytékající vodu, nafukovací balonek - unikající vzduch způsobí reaktivní pohyb balonku, ...
4. Formulace a zápis zákona akce a reakce(zápis anglických výrazů)
5. Doplnění neúplného textu uvedenými výrazy
Závěr
Opakování - zákon akce a reakce, vyslovení anglických výrazů

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
pružinaspring ikona zvuk
pružinový siloměrspring scales ikona zvuk poznamka
Závaží zavěs na siloměr.Hang the weight on the spring scale. ikona zvuk
vzájemné působení tělesinteraction of bodies ikona zvuk
Každá akce vyvolává stejně velkou reakci opačného směru.Every action brings about reaction of the same size, but with the opposite direction. ikona zvuk
Magnety se mohou přitahovat nebo odpuzovat.Magnets can attract or repel each other. ikona zvuk
Třetí Newtonův pohybový zákon - zákon akce a reakceThe third Newton's law of motion - the law of action and reaction. ikona zvuk
rotacerotation ikona zvuk
stlačenícompression ikona zvuk
odrazit míček o zembounce the ball off the ground ikona zvuk