logo

Lom světla, čočky

I. - úvodní informace
Název:
Lom světla, čočky
Předmět:
Fyzika
Autor:
Karel Lefner
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Vysvětlit jev "Lom světla" a "Optické čočky" [Dotazováním žáků, konáním žákovských pokusů]
Jazykové cíle a ověření:
  • Sdělit a vyslovit anglické výrazy týkající se lomu světla a čoček. [Nechat opakovat anglické výrazy a doplnit neúplný text.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Výklad, pokusy, práce s učebnicí, samostatná práce s neúplným textem
Učební pomůcky:
Optická lavice, čočky,internetová animace optické lavice, učebnice F7,...

Popis hodiny
Úvod
Zápis tématu v češtině i angličtině
Seznámení se základními pojmy v češtině, anglický překlad
Hlavní část
1. Co je lom světla, druhy lomu
2. Úplný odraz
3. Čočky - spojky a rozptylky
4. Ohnisko, ohnisková vzdálenost, střed čočky
Závěr
Shrnutí učiva, doplnění neúplného textu.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
lom světlarefraction ikona zvuk
převrácený obrazinverted image ikona zvuk
kolmice dopadunormal of incidence ikona zvuk
úhel dopaduincidence angle ikona zvuk
ohnisková vzdálenostfocal length ikona zvuk
optická osaprincipal axis ikona zvuk
předmětobject ikona zvuk
brýleglasses ikona zvuk
úhel lomurefraction angle ikona zvuk
optické čočkylenses ikona zvuk
spojná čočkaconvex lens ikona zvuk
rozptylkadiverging lens ikona zvuk
ohnisko čočkylens focal point ikona zvuk
střed čočkythe centre of the lens ikona zvuk