logo

Optika VI (rozklad světla)

I. - úvodní informace
Název:
Optika VI (rozklad světla)
Předmět:
Fyzika
Autor:
Lukáš Zámečník
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • pojem rozklad světla [žák rozumí pojmu rozklad světla]
  • viditelné spektrum [žák zná barvy viditelného spektra]
Jazykové cíle a ověření:
  • anglický popis rozkladu světla [žák popíše anglicky rozklad světla]
  • anglické výrazy pro barvy viditelného světla [žák vyjmenuje výrazy pro barvy viditelného spektra]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad
Učební pomůcky:
prezentace ppt (viz příloha)

Popis hodiny
Úvod
seznámení s tématem
motivace
Hlavní část
obsahová část: rozklad světla, viditelné spektrum
jazyková část: anglický popis rozkladuz světla, anglické vyjmenování barev spektra
Závěr
žák dokáže vyjmenovat ve správném pořadí anglické názvy barev ve viditelném spektru

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
světelný paprsekray of light ikona zvuk
paprsekbeam ikona zvuk poznamka
viditelné spektrum zářenívisible radiation spectrum ikona zvuk
hranolyprisms ikona zvuk
červenáred ikona zvuk
modráblue ikona zvuk
žlutáyellow ikona zvuk
fialováviolet ikona zvuk
oranžováorange ikona zvuk
hranolprism ikona zvuk