logo

Odraz světla na rovinném zrcadle

I. - úvodní informace
Název:
Odraz světla na rovinném zrcadle
Předmět:
Fyzika
Autor:
Karel Lefner
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Vysvětlit zákon odrazu [Dotazy zjistit, zda žáci rozumí, jak se světlo odráží na rovinném zrcadle]
  • Ukázat vlastnosti obrazu v rovinném zrcadle [Na základě pokusu žáci umí tyto vlastnosti popsat]
Jazykové cíle a ověření:
  • Sdělit a vyslovit anglické výrazy týkající se zobrazování zrcadly [Nechat opakovat anglické výrazy a doplnit neúplný text.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Výklad, pokusy, práce s učebnicí, samostatná práce s neúplným textem
Učební pomůcky:
Optická lavice, rovinné zrcadlo, pracovní list,...

Popis hodiny
Úvod
Zápis tématu v obou jazycích
Opakování slovní zásoby
Hlavní část
1.Základní pojmy - česky i anglicky
2.Zákon odrazu
3.Odraz paprsků na rovinném zrcadle
4.Vlastnosti obrazu
5.Doplnění neúplného textu

Závěr
Shrnutí učiva
Vyslovení anglických termínů

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
odraz světlareflection (of light) ikona zvuk
rozptyl světlascattering of light ikona zvuk
kolmice dopadunormal of incidence ikona zvuk
úhel dopaduincidence angle ikona zvuk
úhel odrazuangle of reflection ikona zvuk
Úhel odrazu se rovná úhlu dopadu.The angle of reflection equals the angle of incidence. ikona zvuk
rozptyl světla na nerovné plošescattering of light on an uneven surface ikona zvuk
souměrnostsymmetry ikona zvuk
rovina souměrnostiplane of symmetry ikona zvuk
obraz převrácenýinverted image ikona zvuk
obraz zdánlivývirtual image ikona zvuk
zrcadleníreflection ikona zvuk