logo

Optika III (Odraz světla na kulových zrcadlech)

I. - úvodní informace
Název:
Optika III (Odraz světla na kulových zrcadlech)
Předmět:
Fyzika
Autor:
Lukáš Zámečník
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • znalost vlastností kulových zrcadel [žák zná vlastnosti kulových zrcadel]
  • znalost vlastností obrazů vytvořených kulovými zrcadly [žák popíše vlastnosti obrazů vytvořených kulovými zrcadly]
Jazykové cíle a ověření:
  • pojmenovat vlastnosti obrazů kulových zrcadel anglicky [žák popíše anglicky vlastnosti obrazů kulových zrcadel]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • samostatná práce
Učební pomůcky:
žádné

Popis hodiny
Úvod
seznámení s tématem
motivace
Hlavní část
obsahová část: konstrukce obrazu pomocí dutého a vypuklého zrcadla, popis vlastností obrazů v závislosti na druhu zrcadla a vzdálenosti předmětu od ohniska
jazyková část: žák samostatně ke znázornění obrazů vytvořených kulovými zrcadly doplnění popis jejich vlastností v anglickém znění
Závěr
žák popíše (i anglicky) vlastnosti obrazů kulových zrcadel

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
převrácený obrazinverted image ikona zvuk
obrazimage ikona zvuk poznamka
zrcadlomirror ikona zvuk
předmětobject ikona zvuk
předmětobject ikona zvuk