logo

Optika I (Základní pojmy)

I. - úvodní informace
Název:
Optika I (Základní pojmy)
Předmět:
Fyzika
Autor:
Lukáš Zámečník
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • znát základní pojmy z optiky [žák správně použivá základní pojmy z optiky]
  • propojit znalosti ze zeměpisu a biologie [žák chápe souvislosti tématu optika s učivem zeměpisu a biologie]
Jazykové cíle a ověření:
  • znát anglické výrazy pro základní pojmy optiky [žák správně pojmenuje jednotlivé základní pojmy optiky]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, brainstorming
Učební pomůcky:
běžné

Popis hodiny
Úvod
seznámení s tématem
motivace
Hlavní část
obsahová část: žák se seznámí se základními pojmy optiky (světlo, paprsek, optické prostředí, stín, polostín ad.)
jazyková část: studenti metodou brainstormingu navrhují anglické výrazy, které se týkají optiky; učitel výrazy roztřídí a provede správné propojení s výrazy českými
Závěr
žáci znají české i anglické výrazy po základní pojmy optiky

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
sluncethe Sun ikona zvuk
MěsícMoon ikona zvuk
optické prostředíoptical environment ikona zvuk
průsvitnýtranslucent ikona zvuk
neprůhlednýnon-transparent ikona zvuk poznamka
odraz světlareflection (of light) ikona zvuk
polostínhalf-shade ikona zvuk
paprsekbeam ikona zvuk poznamka
hvězdastar ikona zvuk