logo

Jednoduché stroje II

I. - úvodní informace
Název:
Jednoduché stroje II
Předmět:
Fyzika
Autor:
Lukáš Zámečník
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • porozumět fungování páky (dvojzvratné i jednozvratné) [žák rozumí fungování páky]
Jazykové cíle a ověření:
  • znát výrazy pro důležité části páky v AJ [žák zná anglické výrazy pro části páky]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • skupinová práce
Učební pomůcky:
schéma kolečka, sada kartiček s výrazy v češtině i angličtině

Popis hodiny
Úvod
seznámení s tématem
motivace
Hlavní část
obsahová část: dvojzvratná a jednozvratná páka, rovnice pro rovnováhu na páce
jazyková část: žáci ve skupinách doplní do schématu koleček anglické výrazy pro jednotlivé části jednozvratné páky
Závěr
žáci umí používat dvojzvratnou i jednozvratnou páku, dokážou pojmenovat jednotlivé části páky v angličtině

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
píseksand ikona zvuk
pákalever ikona zvuk
hmotnostweight ikona zvuk
závažíweight ikona zvuk
moment sílymoment of force ikona zvuk
rameno síly(moment) arm of force ikona zvuk poznamka
osaaxis ikona zvuk
sílaforce ikona zvuk
působištěpoint of application ikona zvuk
otáčetrevolve ikona zvuk