logo

Jednoduché stroje I

I. - úvodní informace
Název:
Jednoduché stroje I
Předmět:
Fyzika
Autor:
Lukáš Zámečník
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • porozumět fungování pevné kladky [žák rozumí fungování pevné kladky]
  • porozumět fungování volné kladky [žák rozumí fungování volné kladky]
  • porozumět fungování kladkostroje [žák rozumí fungování kladkostroje]
Jazykové cíle a ověření:
  • znát výrazy pro důležité části kladkostroje v AJ [žák zná anglické výrazy pro kladkostroj]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • skupinová práce
Učební pomůcky:
schéma kladkostroje, sady kartiček s anglickými a českými výrazy

Popis hodiny
Úvod
seznámení s tématem
motivace
Hlavní část
obsahová část: pevná kladka, volná kladka, kladkostroj; usnadnění práce, závislost velikosti působící síly na počtu volných kladek
jazyková část: žáci dopisují do schématu kladkostroje názvy jednotlivých částí (výrazy vybírají ze zásobníku kartiček), skupiny následně své výsledky porovnají, dojde k opravě
Závěr
žáci dokáží použít kladkostroj, rozlišují jeho části a znají jejich anglické názvy

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
pevná kladkafixed pulley ikona zvuk
volná kladkaidle pulley ikona zvuk
kladkostrojblock and tackle ikona zvuk
lanorope ikona zvuk
siloměrnewton meter ikona zvuk
závažíweight ikona zvuk
osaaxis ikona zvuk
sílaforce ikona zvuk
stojanstand ikona zvuk poznamka
působištěpoint of application ikona zvuk