logo

Newtonovy zákony I

I. - úvodní informace
Název:
Newtonovy zákony I
Předmět:
Fyzika
Autor:
Lukáš Zámečník
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • naučit se 1. Newtonův zákon [žáci správně interpretují význam 1. Newtonova zákona]
  • rozumět všem důležitým pojmům v 1. NZ [žáci rozumí všem důležitým pojmům v 1. NZ]
Jazykové cíle a ověření:
  • dokázat volně přeložit anglické znění 1. Newtonova zákona [žáci dokáží volně přeložit anglické znění 1. Newtonova zákona]
  • rozumět klíčovým anglickým výrazům [žáci rozumí klíčovým anglickým výrazům]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • otázky a odpovědi
Učební pomůcky:
prezentace (viz příloha)

Popis hodiny
Úvod
seznámení s tématem
motivace
Hlavní část
obsahová část: znění a význam 1. Newtonova zákona, aplikace
jazyková část: žáci čtou a překládají 1. NZ, odpovídají na dotazy a upřesňují překlad
Závěr
žáci porozumí 1.NZ (i v AJ) a dokážou jej aplikovat

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
fyzikaphysics ikona zvuk
soustavasystem ikona zvuk poznamka
pohybmotion ikona zvuk
tělesobody ikona zvuk
zákon setrvačnostilaw of inertia ikona zvuk
setrvačnostinertia ikona zvuk
sílaforce ikona zvuk
rovnoměrný pohybuniform motion ikona zvuk
změnachange ikona zvuk poznamka
působištěpoint of application ikona zvuk