logo

Přímočaré šíření světla

I. - úvodní informace
Název:
Přímočaré šíření světla
Předmět:
Fyzika
Autor:
Karel Lefner
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Zdroje světla, optická prostředí [Žáci uvádějí příklady]
  • Přímočaré šíření světla, světelný paprsek [Žáci sdělují, kde se přímočarosti šíření světla využívá]
  • Rychlost světla [Žáci si pamatují tuto konstantu]
Jazykové cíle a ověření:
  • Sdělit a vyslovit anglické výrazy týkající se přímočarého šíření světla [Nechat opakovat anglické výrazy a doplnit neúplný text.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Pokusy, výklad, práce s učebnicí
Učební pomůcky:
Optická lavice, laserové ukazovátko, svíčka,...

Popis hodiny
Úvod
Zápis tématu česky i anglicky
Hlavní část
1.Zdroje světla
2.Optická prostředí
3.Přímočaré šíření, světelné paprsky
4.Rychlost světla ve vakuu
5.Anglická slovní zásoba k tématu
Závěr
Doplnění neúplného textu
Shrnutí učiva

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
zdroj světla, zdroje světlasource of light, sources of light ikona zvuk
světlo svíčkycandle light ikona zvuk
optické prostředíoptical environment ikona zvuk
Světlo prochází.The light passes through. ikona zvuk
světelný paprsekray of light ikona zvuk
Světlo se šíří přímočaře.Light spreads in a linear way. ikona zvuk
dírková komorapinhole camera ikona zvuk
Světlo je elektromagnetické vlnění.Light is electromagnetic radiation. ikona zvuk
průhledné optické prostředítranslucent optical medium ikona zvuk
průsvitné optické prostředítransparent optical medium ikona zvuk
neprůhledné optické prostředíopaque optical medium ikona zvuk