logo

Proudění vzduchu

I. - úvodní informace
Název:
Proudění vzduchu
Předmět:
Fyzika
Autor:
Karel Lefner
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Objasnit příčiny pohybu vzduchu [Řízeným rozhovorem se žáky]
  • Vysvětlení aerodynamického vztlaku [Umět popsat, jaké síly působí na křídlo]
Jazykové cíle a ověření:
  • Sdělit a vyslovit anglické výrazy týkající se proudění vzduchu [Nechat opakovat anglické výrazy a doplnit neúplný text.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Výklad, pokusy, práce s učebnicí, samostatná práce s neúplným textem
Učební pomůcky:
Papírový drak, dětský větrník,fén, model profilu křídla,...

Popis hodiny
Úvod
Zápis tématu na tabuli česky i anglicky
Opakování slovní zásoby o plynech
Hlavní část
1. Příčina pohybu vzduchu v atmosféře - rozdíl tlaků
2. Využití proudění vzduchu - větrné elektrárny
3. Měření rychlosti proudění - anemometry
4. Aerodynamický vztlak - tvar křídla, letadla, vrtulníky
5. Anglická slovní zásoba k tématu
Závěr
Shrnutí učiva, doplnění neúplného textu - českými i anglickými výrazy.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
vítra wind ikona zvuk
vrtulníka helicopter ikona zvuk
anemometranemometer ikona zvuk
aerodynamický vztlakaerodynamic lift ikona zvuk
tvar křídlawing shape ikona zvuk
Proč létá letadlo?Why does a plane fly? ikona zvuk
pouštění drakůflying kites ikona zvuk
letadloan airplane, a plane ikona zvuk
křídlowing ikona zvuk
větrná elektrárnawind power station ikona zvuk