logo

Přetlak, podtlak

I. - úvodní informace
Název:
Přetlak, podtlak
Předmět:
Fyzika
Autor:
Karel Lefner
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Tlak plynu v uzavřené nádobě [Umět vysvětlit přetlak a podtlak]
  • Zařízení vytvářející přetlak, podtlak [Žáci dovedou vysvětlit činnost těchto zařízení]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit se s anglickými výrazy vztahující se k přetlaku, podtlaku [Umět zapsat a vyslovit uvedené výrazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Výklad, demonstrační pokusy, práce s učebnicí
Učební pomůcky:
Vývěva, hustilka, manometr otevřený, manometr deformační,...

Popis hodiny
Úvod
Zápis tématu česky i anglicky
Opakování slovní zásoby o plynech
Hlavní část
1.Motivační pokusy s vývěvou
2.Jak vzniká tlak v uzavřené nádobě
3.Kde je přetlak, podtlak, vakuum
4.Měření přetlaku, podtlaku otevřeným manometrem
5.Anglická slovní zásoba - zápis, výslovnost
Závěr
Shrnutí učiva, doplnění neúplného textu - česky i anglicky

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
podtlaknegative pressure ikona zvuk
přetlakoverpressure ikona zvuk
vakuumvacuum ikona zvuk
vývěva (laboratorní)suction-pump ikona zvuk
hustilkaair pump ikona zvuk
Přetlak je tlak vyšší než tlak atmosférický.Overpressure is a pressure above atmospheric pressure.. ikona zvuk
Přetlak měříme manometrem.Overpressure is measured by a manometer. ikona zvuk poznamka
vývěvavacuum pump ikona zvuk
Kde je přetlak?Where is the overpressure? ikona zvuk
Kde je podtlak?Where is the underpressure? ikona zvuk