logo

Archimedův zákon pro plyny

I. - úvodní informace
Název:
Archimedův zákon pro plyny
Předmět:
Fyzika
Autor:
Karel Lefner
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Objasnit působení vztlakové síly v plynech [Dotazy zjistit, zda žáci rozumí, jak působí vzduch na tělesa v něm "ponořená"]
  • Vysvětlení, proč se vznášejí balony a vzducholoďě [Rozhovorem se žáky o historii létání, referáty]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit s anglickými výrazy vztahující se k nadnášení těles, balonovému létání. [Nechat opakovat anglické výrazy a doplnit neúplný text.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Výklad, pokusy, práce s učebnicí, samostatná práce s neúplným textem
Učební pomůcky:
Dataprojektor, učebnice F7, mikrotenový pytel,fén,...

Popis hodiny
Úvod
Promítnutí tématu česky i anglicky
Opakování slovní zásoby o atmosféře Země
Hlavní část
1. Existence vztlakové síly v plynech - pokus s "balonem" plněným horkým vzduchem
2. Archimedův zákon pro plyny, porovnání s kapalinami
3. Balony a vzducholodě - historie
4. Slovní zásoba - zápis, výslovnost
5. Shrnutí, zadání referátů
Závěr
Přiřazování českých a anglických výrazů v obrázkové doplňovačce.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
těžší než vzduchheavier than air ikona zvuk
meteorologický balónmeteorological balloon ikona zvuk
Těleso stoupá, pokud je síla tíhová menší než síla vztlaková.A body rises when the force of gravity is smaller than the buoyant force. ikona zvuk
Vztlaková síla nadlehčuje tělesa i ve vzduchu.The hydrostatic force elevates bodies in the air, too. ikona zvuk
balóny plněné vodíkemballoons filled with hydrogen ikona zvuk
mikrotenový sáčekplastic bag ikona zvuk
V atmosféře stoupají tělesa, jejichž průměrná hustota je nižší než hustota vzduchu.Such bodies soar in the atmosphere whose average density is lower than the density of air. ikona zvuk
Teplý vzduch, který ohřívá Slunce, stoupá vzhůru.Warm air (which is) heated by the sun goes up. ikona zvuk
nafukovací baloneka small balloon ikona zvuk
vzducholoděairships ikona zvuk