logo

Setrvačnost

I. - úvodní informace
Název:
Setrvačnost
Předmět:
Fyzika
Autor:
Karel Lefner
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Setrvačnost jako všeobecná vlastnost těles [Otázkami ověřit pochopení této vlastnosti těles.]
  • Vyjádření zákona setrvačnosti ( platnost i pro rotující tělesa ) [Pochopení toho, že síla způsobuje změny pohybu, nikoliv rovnoměrný pohyb...]
  • Důsledky zákona setrvačnosti [Žáci uvedou příklady, jak působí setrvačnost v různých situacích.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky s anglickými výrazy vztahující se k pojmům setrvačnost těles a pohyb těles [Přiřazování anglických slov k českým fyzikálním termínům a naopak]
  • Správný zápis a výslovnost těchto výrazů [Na konci hodiny krátké opakování fyzikálních termínů v angličtině - ústně]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Výklad, demonstrační i žákovské pokusy s jednoduchými pomůckami
  • Samostatná práce - doplňování textu zákona setrvačnost česky i anglicky
Učební pomůcky:
Dataprojektor, jednoduché pomůcky: vozík, kulička, sklenice s vodou, kartón, mince, setrvačník, model vznášedla,..

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav v češtině a angličtině
Prezence
Seznámení s tématem,zápis tématu na tabuli i v angličtině
Hlavní část
Výuka v češtině je doplněna zápisem stěžejních pojmů v angličtině k okraji stránky v sešitě.
1. Výklad s využitím dataprojektoru a elektronické verze učebnice.
2. Demonstrační pokusy na setrvačnost, vyjádření zákona setrvačnosti/+historie objevu-Galileo Galilei, I. Newton/
3. Důsledky setrvačnosti - nebezpečí při pohybu těles s velkou hmotností, projevy setrvačnosti v běžných situacích.
4. Shrnutí učiva, otázky a úkoly z pracovního sešitu.
5. Doplnění neúplného textu anglickým překladem základních pojmů.
Závěr
Žáci odpovídají na otázky k tématu v češtině a pak vyslovují anglický překlad základních pojmů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
planeta Zeměplanet Earth ikona zvuk
tvrdý papírhard paper ikona zvuk
skleniceglass ikona zvuk
zákon setrvačnostilaw of inertia ikona zvuk
důsledky setrvačnosticonsequences of inertia ikona zvuk
setrvačnostinertia ikona zvuk
mincecoins ikona zvuk
setrvačníkflywheel ikona zvuk
rovnoměrný pohybuniform motion ikona zvuk
Těleso setrvává v klidu.the body remains at rest ikona zvuk