logo

Atmosférický tlak

I. - úvodní informace
Název:
Atmosférický tlak
Předmět:
Fyzika
Autor:
Karel Lefner
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Objasnit pojem "atmosférický tlak ", dokázat pokusy existenci tlaku. [Ověřit dotazy pochopení výsledků pokusů.]
  • Vysvětlit jak se tlak měří . [Ukázat princip měřicích přístrojů.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky s anglickými výrazy vztahující se k pojmu "atmosférický tlak". [Nechat opakovat anglické výrazy a doplnit neúplný text s obrázky]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Výklad, pokusy, práce s učebnicí, samostatná práce s neúplným textem
Učební pomůcky:
Dataprojektor, vývěva, sklenice, voda, karton, aneroid, vývěva, plastová přísavka,...

Popis hodiny
Úvod
Seznámení s tématem hodiny.
Zápis česky a anglicky.
Hlavní část
1.Pokus s vývěvou - magdeburské polokoule.
2.Existence atm. tlaku - udržení sloupce vody, pokus s pravítkem a novinami,...
3.Torricelliho pokus - vysvětlení, obrázek
4.Výpočet hydrostatického tlaku rtuti = velikost at. tlaku
5.Přístroje na měření atmosférického tlaku
6.Slovní zásoba - anglické výrazyZávěr
Shrnutí učiva - doplnění neúplného textu u obrázků anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
přísavka, přísavkya suction cup, suction cups ikona zvuk
kartoncardboard ikona zvuk
novinynewspaper ikona zvuk
tlak vzduchuair pressure ikona zvuk
atmosféra - plynný obal Zeměatmosphere - a gas layer around the earth ikona zvuk
skleniceglass ikona zvuk
tlaková sílaforce of pressure ikona zvuk
atmosférathe atmosphere ikona zvuk poznamka
barometrbarometer ikona zvuk
barografbarograph ikona zvuk
vývěvavacuum pump ikona zvuk poznamka
měření atmosférického tlakumeasurement of atmospheric pressure ikona zvuk
Torricelliho pokusTorricelli's experiment ikona zvuk
Hladina rtuti se ustálila na cca 75 cm.The level of mercury settled at about 75 cm. ikona zvuk
Nad hladinou rtuti je vzduchoprázdno.There is vacuum above the surface of quicksilver. ikona zvuk
Barograf automaticky záznamenává hodnoty tlaku.A barograph records automatically pressure values. ikona zvuk
rtuťmercury, quicksilver ikona zvuk
rtuťový barometrmercury barometer ikona zvuk
aneroidaneroid ikona zvuk