logo

Vlastnosti plynů

I. - úvodní informace
Název:
Vlastnosti plynů
Předmět:
Fyzika
Autor:
Karel Lefner
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky se základními vlastnostmi plynů [Dotazy zjistit , zda žáci chápou a umí vysvětlit výsledky jednoduchých pokusů]
Jazykové cíle a ověření:
  • Sdělit a vyslovit anglické výrazy týkající se plynů [Nechat opakovat anglické výrazy a doplnit neúplný text]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Výklad, pokusy, práce s učebnicí, samostatná práce s neúplným textem
Učební pomůcky:
Dataprojektor, CD - Brownův pohyb, láhev s oxidem uhličitým, svíčka, zápalky, kádinky,
nafukovací balonek, plastová lahev, hustilka,...

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav v češtině i angličtině
Prezence
Název tématu v obou jazycích - zápis na tabuli
Hlavní část
1.Opakování anglické slovní zásoby - kapaliny
2.Brownův pohyb - CD, difúze - pokus
3.Pokus s oxidem uhličitým - uhašení svíčky
4.Další pokusy - stlačitelnost, rozpínavost
5.Slovní zásobu zapsat, výslovnost

Závěr
Shrnutí učiva, doplnění neúplného textu česky i anglicky

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
vzácné plynyrare gases ikona zvuk
Brownův pohybBrownian motion ikona zvuk
neustálý neuspořádaný pohyb molekulcontinuous random movement of molecules ikona zvuk
modely molekulmodels of molecules ikona zvuk
plynygases ikona zvuk
Plyny nemají vlastní tvar.Gases don´t have their own shape. ikona zvuk
Plyny nemají vlastní objem.Gases do not have their own volume. ikona zvuk
Molekuly plynu se neustále neuspořádaně pohybují.Molecules of gas are characterized by incessant random motion. ikona zvuk
stlačitelnost plynůcompressibility of gases ikona zvuk
rozpínavost plynůexpansivity of gases ikona zvuk
Plyny se dají přelévat - tekutost plynů.Gases can be poured - fluidity of gases. ikona zvuk