logo

Pascalův zákon

I. - úvodní informace
Název:
Pascalův zákon
Předmět:
Fyzika
Autor:
Karel Lefner
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Vysvětlit přenášení tlaku v kapalinách - Pascalův zákon [Dotazy zjistit,zda žáci rozumí, jak se přenáší tlak v kapalinách]
Jazykové cíle a ověření:
  • Umět zapsat a vyslovit anglické výrazy vztahující se k pojmům tlak v kapalinách, hydraulická zařízení [ Doplnění neúplného textu, vyslovení anglických výrazů]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Výklad, pokusy, práce s učebnicí, samostatná práce s neúplným textem
Učební pomůcky:
Dataprojektor, nádoba s pístem a otvory-ježek, model hydraulického lisu, zvedák,...

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav v angličtině
Prezence
Zápis názvu tématu česky i anglicky
Hlavní část
1. Opakování - plování těles
2. Motivační pokus - s nádobou s pístem
3. Model hydraulického lisu - injekční stříkačky spojené hadičkou
4. Zápis a vyslovení anglických výrazů vztahující se k přenosu tlaku
5. Úlohy na výpočet tlakové síly
6. Doplnění neúplného textu - české i anglické výrazy, vyslovení výrazů anglicky
Závěr
Shrnutí učiva - hydraulická zařízení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Pascalův zákonPascal´s law ikona zvuk
pístpiston ikona zvuk
tlaková sílaforce of pressure ikona zvuk
Hydraulická zařízení jsou velmi spolehlivá.Hydraulic devices are very reliable. ikona zvuk
stlačení pístupiston compression ikona zvuk
hydraulický lishydraulic press ikona zvuk
hydraulický zvedákhydraulic jack ikona zvuk
hydraulické brzdyhydraulic brakes ikona zvuk
tlaková síla kapalinyforce of pressure of a fluid ikona zvuk