logo

Plavání těles

I. - úvodní informace
Název:
Plavání těles
Předmět:
Fyzika
Autor:
Karel Lefner
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Objasnit plavání těles v kapalině [Dotazy zjistit,zda žáci rozumí podmínce plavání těles.]
  • Vyjádřit vztahy mezi hustotami těles a kapalin [Doplněním neúplného textu, dotazy.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Umět zapsat a vyslovit anglické výrazy vztahující se k pojmům plavání, potápění těles [Doplnění neúplného textu. Přiřazování karet s anglickými a českými výrazy.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Pokusy, výklad, práce s učebnicí
Učební pomůcky:
Dataprojektor, nádoby s vodou, sůl,tělesa z různých látek,...

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav česky a anglicky
Prezence
Zápis tématu v obou jazycích
Hlavní část
1. Opakování - Archimedův zákon
2. Pokusy na plavání, vznášení a potápění těles
3. Zápis podmínek pro hustoty kapalin a těles
4. Zápis pojmů v angličtině
5. Doplnění neúplného textu
Závěr
Shrnutí učiva
Vyslovení anglických výrazů

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
výslednice sílyforce resultant ikona zvuk
vztlaková sílalifting force ikona zvuk
tíhová sílaforce of gravity ikona zvuk
hustota kapalinydensity of a liquid ikona zvuk
ponorkasubmarine ikona zvuk
plavání tělesdrift of bodies ikona zvuk
Těleso se vznáší, je-li tíhová síla stejná jako síla vztlaková.A body floats if the (force of) gravity equals the buoyant force. ikona zvuk
Průměrná hustota tohoto tělesa je menší než hustota kapaliny.The average density of the body is smaller than the density of the liquid. ikona zvuk
Těleso se potápí, je-li jeho hustota větší než hustota kapaliny.A body sinks if its density is greater than the density of the liquid. ikona zvuk
Těleso se v kapalině vznáší, je-li jeho hustota stejná jako hustota kapaliny.A body soars or floats in a liquid, if it has the same density as the liquid. ikona zvuk
Těleso plave, je-li jeho hustota menší než hustota kapaliny.A body swims if its density is smaller than the density of the liquid. ikona zvuk