logo

Jaderné reakce

I. - úvodní informace
Název:
Jaderné reakce
Předmět:
Fyzika
Autor:
Jan Dirlbeck
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Rozlišení jaderných reakcí na transmutace, štěpení a tříštění [Otázky k tématu na konci hodiny]
  • Reakce exoenergetické a endoenergetické []
  • Nová jednotka elektronvolt []
Jazykové cíle a ověření:
  • Pojmy vztahující se k danému tématu [Opakování pojmů v písemné formě na konci hodiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Rozhovor, demonstrační pokus
Učební pomůcky:
pomůcka na demonstraci řetězové reakce

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Prezence
úvod
Hlavní část
V rozhovoru uvést snahy lidstva k přeměnám látek na látky jiné "drahé".
Seznámení s jednotkou energie elektronvolt a její zařazení k jednotce energie Joule.
Demonstrace pojmu kritická velikost, podkritické množství, řetězová reakce.
Závěr
Zápis tématu a anglických výrazů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Posaďte se, prosím.Sit down, please. ikona zvuk
Dobrý den, žáci.Hello, everybody. ikona zvuk
jaderné reakcenuclear reactions ikona zvuk
transmutacetransmutation ikona zvuk
štěpení jadernuclear fission ikona zvuk
tříštěnínuclear spallation ikona zvuk
exoenergetická reakceexoenergetic reaction ikona zvuk
endoenergetická reakceendoenergetic reaction ikona zvuk
moderátormoderator ikona zvuk
kritická velikostcritical size ikona zvuk
Moderátor je zpomalovač neutronů.A moderator slows down neutrons. ikona zvuk poznamka