logo

Pohyb hmotného bodu po kružnici

I. - úvodní informace
Název:
Pohyb hmotného bodu po kružnici
Předmět:
Fyzika
Autor:
Jan Dirlbeck
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Objasnit pojmy průvodič, úhlová rychlost, dráha, periodický pohyb a jeho veličiny []
  • Dostředivé zrychlení []
Jazykové cíle a ověření:
  • Anglické výrazy k tomuto tématu a jejich zápis []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Demonstrační pokus kruhový pohyb. Heuristický rozhovor nad pojmy k pohybu bodu po kružnici.
Učební pomůcky:
Kolo na vidlici, video, obrázky

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
prezence
Hlavní část
Demonstrace, diskuze nad vztahy mezi pojmy popisujícími pohyb bodu po kružnici.
Výpočty příkladů periody, frekvence, úhlové a obvodové rychlosti, dostředivého zrychlení
Závěr
Zápis anglických výrazů do sešitu

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
frekvencefrequency ikona zvuk
perioda oběhuorbital period ikona zvuk
Posaďte se, prosím.Sit down, please. ikona zvuk
frekvence - počet period za jednu sekundufrequency - the number of periods per second ikona zvuk
hmotný bodmass point ikona zvuk poznamka
Dobrý den, žáci.Hello, everybody. ikona zvuk
periodaperiod ikona zvuk
středový úhelcentral angle ikona zvuk
Hmotný bod, který těleso nahrazuje, má hmotnost rovnou hmotnosti tělesa.Mass point which substitutes for the body has an equal mass to the body. ikona zvuk
průvodičfoci radius ikona zvuk